OM OSS

2014

Med flera års erfarenhet av vårdbemanningsbranschen startar Emma, Martin och Mattias bolaget Vårdbemanning Sverige på ett kontor i Kista. Fokus är initialt att bemanna läkare inom primärvård och psykiatri.

Visionen om att vara det självklara valet för konsulter och kunder inom svensk vårdbemanning föds.

2015

Vi flyttar till en ny lokal i Gamla Stan och anställer fem medarbetare.

 Vi är nu upphandlade inom tre landsting.

2016

En medarbetare med gedigen erfarenhet av branschen anställs och börjar bemanna inom ett flertal områden i slutenvården.

100 unika konsulter har arbetat för oss sedan start och vi mer än fördubblar vår omsättning från föregående år.

Vårdbemanning Sverige är det vårdbemanningsföretag som omsatte mest under sina tre första år.

2017

Med ett ökat behov av sjuksköterskor inom vården börjar vi bemanna inom området för att lindra en svår personalbrist.

I takt med att företaget växer flyttar vi till ett större kontor på Sveavägen.

Vårdbemanning Sverige ställer för första gången ut på SFOG-mässan för gynekologer och obstetriker på Münchenbryggeriet.

För att bidra till att cancerforskningen går framåt skänker vi pengar till Cancerfonden.

Vi lanserar vår nya logotyp och en ny grafisk identitet.

Vårdbemanning Sverige är i topp 10 bland de största vårdbemanningsföretagen.

2018

Vårdbemanning Sverige blir ISO-certifierade inom kvalitet och miljö och vi arbetar vidare med det internt likväl som i relationer till konsulter och vårdgivare.

 Vi bjuder in föreläsare för att främja personalutvecklingen inom ledarskap, motivation och stresshantering.

Företaget fortsätter att växa och i slutet av 2018 ökade antalet konsulter som arbetade via oss per vecka med 40% jämfört med i början av året.

2019

Omorganisering sker och nya tjänster som områdeschefer och HR-administratörer tillkommer.

Vi blir upphandlade i alla Sveriges regioner.

Sedan start har 800 unika konsulter arbetat för Vårdbemanning Sverige.

Vi firar 5 år och vi fortsätter expandera med nyanställda och flyttar till större lokaler på Brunnsgatan.

Dagens Industri Gasell hyllar Sveriges mest framgångsrika företag genom att utse de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag. Vi har glädjen att vara en av de nominerade!

Under årets gång närvarande vi på Ortopedmässan i Norrköping och Medrekmässan i Stockholm där vi fick möjlighet att träffa många nya och bekanta ansikten.

I augusti sattes vår kondition på prov då vi sprang Stafesten för UNICEF.

2020

Vårt ISO-arbete utökas med att vi även blir certifierade inom arbetsmiljö, vilket innebär att vi arbetar för att säkerställa att alla har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö.

En av våra medarbetare, som är utbildad sjuksköterska och HLR-instruktör, håller i HLR-utbildningar för både intern samt vårdpersonal.

Vi växer inom den kommunala sektorn och är nu upphandlade i flertalet kommuner, en ökning på 375% jämfört med föregående år.

Coronapandemin slog till vilket innebar att vi fick ställa om och börja arbeta på distans. Många regioner stramade åt sin bemanning men trots en utmanande vår såg vi en ökad förfrågan från våra vårdgivare och konsulter. Under årets lopp anställdes även sex nya medarbetare.

För andra året i rad blev vi utsedda till DI Gasell.

2021

Vi tar oss utanför landets gränser och blir upphandlade i vårt grannland Norge inom slutenvårdsområdet för läkare. Distansarbetet fortsätter och för att uppmuntra till en ökad rörelse i vardagen anordnas en stegtävling för våra medarbetare. Vi fortsätter växa och fyra nya medarbetare anställs under våren.