Visselblåsning

Visselblåsning

Rapportera ett missförhållande via länken nedan. Visselblåsarlagen innebär att den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden. Personer som kan rapportera är arbetstagare, volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare. Dessa personer är skyddade mot repressalier enligt lag, och den som anmäler kan göra detta anonymt.

Vårdbemanning Sverige är måna om att vid ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom organisationen. Ditt deltagande och engagemang är en viktig del i arbetet. Rapportering sker via länken nedan alternativt genom fysiskt möte och via telefon, eller skriftligt via brev.

Visselblåsarärenden sker med största sekretess och skickas via vår externa visselblåsarfunktion till HR på Vårdbemanning Sverige. Det är endast de ansvariga personerna som har tillgång till informationen.

Du som rapporterar ett missförhållande får en bekräftelse på mottagandet. Om en rapportering konstateras ligga inom ramen för visselblåsning ska en utredning ske. I de flesta av fallen kommer handläggaren av ärendet behöva ställa följdfrågor. Efter en tid får visselblåsaren information om handläggning samt vilka åtgärder som planerats för ärendet.

Postadress och telefon:
HR
Vårdbemanning Sverige
Sveavägen 98
113 50 Stockholm
Telefon: 073 575 86 66