ATT ARBETA SOM KONSULT

INTRESSEANMÄLAN

Du lämnar din intresseanmälan på vår hemsida. Därefter blir du kontaktad av en konsultchef som stämmer av dina önskemål om uppdrag.

ETT FÖRSTA MÖTE

Vi har en dialog om dina önskemål och funderingar om arbetet som konsult. Vi stämmer av dina tidigare erfarenheter och utbildningsnivå. Du lämnar önskemål om när, hur och var du vill arbeta.

KVALITETSGRANSKNING

Handlingar skickas in till oss såsom CV, kopia på yrkeslegitimation och eventuellt specialistbevis. Även namn och telefonnummer till tre referenspersoner samt kopia på ID-handling efterfrågas. Ansvarig konsultchef kommer att begära kontrollutdrag från IVO/HSAN och HOSP inför ditt uppdrag. Även utdrag från misstanke- och belastningsregistret kan komma att begäras.

MATCHNING AV UPPDRAG

Vi kommer överens om ett uppdrag som passar dig utifrån dina tidigare önskemål och erfarenheter. Ersättning och individuella villkor kommer du överens om med din konsultchef. Vi är flexibla och vill hitta den bästa lösningen för just dig. Presentation skickas till den aktuella vårdgivaren och om din profil stämmer bra överens med vårdgivarens önskemål och behov bokas du in.

PÅGÅENDE UPPDRAG

Bokningsbekräftelse skickas till dig med aktuell information om uppdraget och de överenskomna villkoren. Vi finns tillgängliga under ditt pågående uppdrag vid eventuella frågor och funderingar.

TIDRAPPORTERING OCH UPPDRAG


Tidrapport skickas in via vår hemsida eller på särskild blankett enligt anvisning från din konsultchef. Vi betalar enkelt ut din lön eller din faktura efter att vi mottagit dina uppgifter.  


Att arbeta som konsult

H1

H2

H3

H4

Bröd

ccv

cvcv

cvv

ccv

vvvc

cvcv